ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ Α.Ε.

Ισολογισμός 2012 (pdf)

Ισολογισμός 2013 (pdf)

Ισολογισμός 2014 (pdf)

Πρόσκληση 29-6-2015 (pdf)

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ήτα 1, 16777 Ελληνικό

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 122136101000 

eleusina@hbh.gr